Gnezdoto.net

Получавайте избрано съдържание по темите, които Ви интересуват ...

Ловецът на дракони

Живял някога в едно китайско село младеж, който искал да се научи да убива дракони.…

Кой казва истината

Живял някога един император в древен Китай. Веднъж дочул от придворните си, че по неговите…

Страх

Един воин трябвало да прекоси голяма река и помолил лодкаря да го откара на другия…

Болничният прозорец

Двама тежко болни мъже били настанени в една болнична стая. На единия му било позволено…

Откраднатата брадва

Един човек станал сутринта и както обикновено тръгнал да върши работата си из двора. Когато…

Откъде произлиза Злото

Живял някога един човек. Той бил добър, трудолюбив и много вярващ. Винаги когато виждал някаква…

Захарното петле

Беше останало само едно захарно петле на витрината на Сладкарницата и то любопитно подаваше глава…

Кога е нужна помощта

Веднъж един беден човек, ставайки сутринта, установил, че няма и троха хляб в дома си.…

Спасителният сал

Имало някога един човек. Той бил любознателен и търсещ, искал да опознае света. И тръгнал…

Соленото кафе

Една история за вкуса на любовта... Запознахме се на едно парти по случай рождения ден…

Притча за царските зетьове

Най-здравословната от всички човешки емоции е благодарността. Дори, когато смятаме, че сме ощетени, трябва да…
Абонамент чрез RSS