Gnezdoto.net

Получавайте избрано съдържание по темите, които Ви интересуват ...

Кой казва истината

Живял някога един император в древен Китай. Веднъж дочул от придворните си, че по неговите…

Откъде произлиза Злото

Живял някога един човек. Той бил добър, трудолюбив и много вярващ. Винаги когато виждал някаква…

Последното желание

Веднъж най-верният слуга на един султан сериозно се провинил пред господаря си. И тъй като…

Лабиринтът

Един ден мъдрецът завел свой ученик в парк, разположен в подножието на горист хълм. В…

Кога е нужна помощта

Веднъж един беден човек, ставайки сутринта, установил, че няма и троха хляб в дома си.…

Откраднатата брадва

Един човек станал сутринта и както обикновено тръгнал да върши работата си из двора. Когато…

Страх

Един воин трябвало да прекоси голяма река и помолил лодкаря да го откара на другия…

Спасителният сал

Имало някога един човек. Той бил любознателен и търсещ, искал да опознае света. И тръгнал…

Царският любимец

Един богат владетел имал красива и много скъпа каляска, цялата позлатена. Толкова си я обичал…

Прошка

Веднъж поканили един свят старец, за да обсъдят греховете на един монах и наказанието, което…

Царската везна

Имало някога едно царство. Земите му били плодородни, хазната била пълна, а хората живеели доволно…

Великият ден

В Светото Писание е казано: „Да възлюбиш ближния си.“ (Матей 22:39). Всички религии проповядват това основно…
Абонамент чрез RSS