Gnezdoto.net

30 вечни цитата от Наполеон

Един велик пълководец, променил хода на историята, завещава на идните поколения непреходни истини за живота.…

Вземете решение да давате

Когато срещнете някого, вие можете мълчаливо да му изпратите благословение, да му пожелаете щастие, радост…

Казвай си: Аз мога!

За силата на мислите! За умението ни да саботираме себе си! За смелостта да НЕ…
Абонамент чрез RSS