Gnezdoto.net
Легенди за боядисаните яйца снимка: freeallpictures.com

Легенди за боядисаните яйца

Представяме ви най-интересните легенди за това как се е зародила традицията за боядисването на яйца преди Великден.

В народните представи обичаите с великденски яйца (най-вече боядисването) се свързват с Христовото Възкресение от мъртвите, подобно на появата на живо пиленце от мъртво яйце. Обичаят да се боядисват яйцата в червено символизира кръвта Христова, а освещаването на пет яйца – петте рани Христови

У сърбите от областта Поповац битувало поверието, че яйцата били любимата храна на Христос и когато станал от гроба, всички яйца почервенели – оттам и обичаят да се боядисват.

Според гуцулите (украински етнос) боядисани яйца хората донесли за подарък на младенеца Христос .

Според една украинска легенда първите писани яйца направила Божията майка за играчка на малкия Иисус.

Съгласно полски и гуцулски легенди, предназначението на боядисаните яйца било да отвлекат вниманието на преследвачите на Христос, а също и да послужат за откуп за тялото Христово. Според поляците, ангелите, за да отвлекат евреите от преследването на Христос, разсипали пред тях писани яйца. Гуцулите разказват, че в нощта преди Разпятието на Христос Богородица изрисувала яйца, за да ги занесе на Пилат и да откупи своя син. Но сутринта по пътя научила, че Иисус вече е разпънат и паднала в несвяст, а писаните яйца се разпръснали по целия свят (подобен сюжет има и в Галиция).

Сърбите от Воеводина, украинците и поляците свързват произхода на обичая с хвърлянето на камъни по Христос:
- Хората замеряли Христос с камъни, а те се превръщали в боядисани яйца (сърбите).
- Евреите замеряли Христос с камъни: удари се камък в дрехата, превърне се в писано яйце, удари се в гърдите – превърне се в боядисано. Свети Петър събрал яйцата и ги раздал на хората – така възникнал обичаят да се боядисват яйца (украинците).
- Когато Христос ходел по мъките, евреите събрали камъни в една торба и го попитали какво има в нея. "Писано и боядисано" – отвърнал Христос. Като отворили торбата, тя наистина била пълна с шарени яйца (украинците).
- След възкресението на Христос камъните от неговата гробница се разсипали по света и от удрянето един в друг върху тях се появили шарки – така се появили великденските яйца (поляците).

Често легендите свързват обичая с кръвта на Христос и сълзите на Божията майка. Когато кръвта на Христос капела от кръста, от всяка капка кръв станало червено яйце. А тези червени яйца, върху които капнали сълзите на Богородица, станали писани (гуцулите).

Червените яйца в легендите често се представят като знак за чудото на Възкресението: като знак за чудото Христос дал червени яйца на стражите, които стояли край гроба Му (украинска легенда). Спред руските вярвания Христос дал червено яйце на слугиня, за да разкаже на господарите си за чудото.

Според друга легенда, когато вестта за Възкресението стигнала до пазара, една жена, която продавала яйца, не повярвала, защото видяла, че е издъхнал още на кръста. Тогава яйцата в кошницата й почервенели.

И накрая, една руска легенда за писаните яйца:
Един търговец отивал на пазара с кошница яйца и по пътя видял човек, когото водели на екзекуция. Осъденият носел на гърба си тежък дървен кръст. Това бил самият Иисус Христос. Дожаляло му на търговеца. Оставил кошницата край пътя, подложил рамо под кръста и помогнал на страдалеца да отнесе тежкия си товар. Когато се върнал да прибере кошницата си, намерил всичките яйца вътре изписани с красиви шарки. Търговията му потръгнала чудесно. И оттогава всяка сутрин слагал в кошницата си обикновени яйца, а като смъкнел капака на пазара, намирал изписани. Така Христос му се отблагодарил за помощта и възникнала традицията яйцата да се изрисуват с шарки за Великден.

източник: prit4ite.blogspot.com

Вижте още: 20 идеи за великденските яйца

Посетете нашата Фейсбук страница за още интересни статии.

 
 

Още публикации от категория "ВДЪХНОВЕНИЕ"

vig vsi4ki